Our Food Our Future - Shift

Our Food Our Future - Shift
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
4 Απριλίου, 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
31 Δεκεμβρίου, 2025
REFERENCE:
2022-3-PL01-KA210-YOU-000102096
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Eramsus+ Small-scale Partnerships in Youth (KA210-YOU)

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

WEBSITE:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
Fundacja Wytwórnia Inicjatyw Twórczych (PL)
ΕΤΑΙΡΟΙ:
  • JOIST Innovation Park (GR)
  • Associazione Culturale Usamborgia (ΙΤ)

ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα των οργανισμών και των ομάδων-στόχων να αλλάξουν επιζήμιες στάσεις, συμπεριφορές και πρότυπα που οδηγούν σε σπατάλη τροφίμων μέσω διατομεακής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το εμπόριο, τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο διευκολύνει την ενδυνάμωση και την καλλιέργεια του δυναμικού των νέων στις τοπικές κοινότητες και συμβάλλει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων κοινωνικής συμμετοχής που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος (μέσω της διαχείρισης τροφίμων) και των ικανοτήτων ελέγχου γεγονότων (σχετικά με τη γνώση για τα τρόφιμα και τις ατομικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ). Η εφαρμογή και η διαχείριση της πρωτοβουλίας ευθυγραμμίζεται με πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως η χρήση οικολογικών τρόπων μεταφοράς και η ελαχιστοποίηση της σπατάλης χαρτιού μέσα από τη διεξαγωγή online δραστηριοτήτων διαχείρισης και διαχείρισης. Το έργο επικεντρώνεται στην προσέγγιση συμμετεχόντων που αντιμετωπίζουν οικονομικά, εκπαιδευτικά και γεωγραφικά εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις ψηφιακές ικανότητες τους αλλά και εκείνες των διοργανωτών όσον αφορά τη διαχείριση έργων και την εκτέλεση μεμονωμένων δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργία vlog ή η διαδικτυακή χαρτογράφηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, διευκολύνουν την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, συνηθειών και στάσεων. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • Ένα vlog για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
  • Ένα διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας που αναδεικνύει το παγκόσμιο εύρος του προβλήματος.
  • Ένα πρωτότυπο για ένα βιώσιμο χάρτη τροφίμων.
  • Μελέτη για τις διατροφικές συνήθειες για την ενημέρωση μελλοντικών πρωτοβουλιών.
  • Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) για την παραγωγή και τα απόβλητα τροφίμων.
  • Συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων και εκπαιδευτικούς κύκλους για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εργαστηρίων για την ενεργοποίηση και συστηματοποίηση της γνώσης, κοινωνικές εκστρατείες, διαβουλεύσεις και κοινωνική έρευνα, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.