Επισκέψεις Σχολείων ied_admin 17 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ JOIST

Κάθε σχολική τάξη είναι ευπρόσδεκτη στο Πάρκο Καινοτομίας, γι’ αυτό σχεδιάσαμε για τις επισκέψεις σχολείων τα JOIST Innovation Labs for Schools, τα πρώτα εργαστήρια τεχνολογίας για μαθητές.

Στα JOIST Innovation Labs for Schools, παιδιά από τη Δ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις προηγμένες τεχνολογίες ως εργαλεία δημιουργικότητας καθώς:

Υποστηρίζουμε και συνεπικουρούμε την προσπάθεια κάθε σχολείου να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι προηγμένες τεχνολογίες αξιοποιούνται από τις επιστήμες και τον πολιτισμό.

Στόχος

Να απελευθερωθεί το δημιουργικό δυναμικό της νέας γενιάς μέσα από την εξοικείωση με προηγμένες τεχνολογίες, διευρύνοντας τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν σε κάθε τομέα εφαρμογής τους.

Μεθοδολογία

Στα JOIST Innovation Labs for Schools ακολουθούμε τη Σύνθετη Προσέγγιση. Ξεκινάμε από τη «μεγάλη» εικόνα και την έμπνευση για να καταλήξουμε στους «μικρούς» μαθησιακούς στόχους των εργαστηρίων.

Ενεργοποιούμε το ενδιαφέρον των παιδιών παρουσιάζοντας το «μεγάλο πρόβλημα ή πρόκληση» και το «γιατί», ώστε έπειτα από μόνα τους να κινητοποιηθούν εσωτερικά και να αναζητήσουν μαζί με τους εκπαιδευτές τους το «τί» και το «πώς».

Τα JOIST Innovation Labs for Schools παρέχουν ολοκληρωμένο:

Θεματικά Εργαστήρια

Τα 3 θεματικά εργαστήρια που περιλαμβάνονται στις σχολικές επισκέψεις, αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης διαφόρων επιστημών και ειδικοτήτων στη δημιουργία, με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν την αξία της δημοκρατικής συνύπαρξης και του σεβασμού στην κοινότητα του σχολείου.

Περιεχόμενο Εργαστηρίων:

Προσαρμοσμένο στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο).

Διάρκεια: 2,5 ώρες (εντός του εκπαιδευτικού προγράμματος)

Συμμετέχοντες: Έως 50 μαθητές τη φορά.

1. Inspire Lab: Εμπνέομαι

Περιήγηση στην έκθεση «Από τον Τροχό στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύντομη Ιστορία της Καινοτομίας, Μέρος ΙΙ – Βυζάντιο, Μεσαιωνική Δύση, Αναγέννηση». Η έκθεση χωρίζεται σε 3 δωμάτια-ενότητες, σε καθένα από τα οποία διεξάγεται ειδική ξενάγηση και σύντομο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα από τους ξεναγούς.

1ο Δωμάτιο
Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Το ολόγραμμα της αυτοκράτειρας Θεοδώρας εξιστορεί τη μετάβαση από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τονίζει τις καινοτομίες της εποχής.

2ο Δωμάτιο
Μεσαιωνική Δύση

Πέρασμα από τον Μεσαίωνα της Ανατολής (Βυζάντιο) στον Μεσαίωνα της Δύσης και ανάλυση των καινοτομιών της εποχής μέσω της εκθεσιακής σκηνογραφίας. Μέσω animation video, αναλύονται οι εδαφικές διακυμάνσεις στη Δύση κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.

3ο Δωμάτιο
Αναγέννηση

Αναδεικνύεται η σημασία της Αναγέννησης για την επιστήμη, την τέχνη και την καινοτομία, μέσω μελέτης του συνολικού έργου του Leonardo da Vinci και εξιστορείται η εξέλιξη της τυπογραφίας. Αναλύεται η τρίτη διάσταση και πώς ο άνθρωπος ξεκίνησε να την απεικονίζει ζωγραφικά, παρακολουθώντας έναν 3D εκτυπωτή να τυπώνει το χέρι του Αδάμ.

2. Experience Lab: Βιώνω

Τα παιδιά βιώνουν μια μοναδική εμπειρία Εικονικής Πραγματικότητας. Ο εκπαιδευτής συστήνει στα παιδιά την Εικονική Πραγματικότητα και περιγράφει τους επιστημονικούς τομείς στους οποίους εφαρμόζεται.

Στη συνέχεια οι μαθητές άνω των 13 ετών φορούν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (Oculus Quest 2) και χωρίζονται σε ομάδες των 4, όπου με την καθοδήγηση και συνεχή επίβλεψη του εκπαιδευτή βιώνουν εικονικές εμπειρίες για 1-2 λεπτά. Οι μαθητές κάτω των 13 ετών παρακολουθούν μόνο την επίδειξη των παραπάνω εφαρμογών από τον εκπαιδευτή, μέσω οθόνης.

Οφέλη για τα παιδιά:

3. Create Lab: Δημιουργώ

Τα παιδιά δημιουργούν το πρώτο τους τρισδιάστατο αντικείμενο χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, καθώς καταλαβαίνουν ότι μπορούν να φτιάχνουν μαγικούς 3D κόσμους.

Αντλώντας έμπνευση από την έκθεση και το Inspire Lab, οι μαθητές δημιουργούν ένα τρισδιάστατο κάστρο. Ο εκπαιδευτής τους παρουσιάζει το λογισμικό και τoυς καθοδηγεί κατάλληλα, παρακινώντας τους να προσθέσουν σε αυτό τη δική τους δημιουργική πινελιά.

Οφέλη για τα παιδιά:

Δηλώστε συμμετοχή στα

Κόστος Συμμετοχής:

5€ ανά μαθητή