AI & Εκπαιδευτικοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Σάββατο 27 Απριλίου 2024 | 11:00 - 14:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αμφιθέατρο AGORA
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά την εκπαίδευση. Πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να ενσωματώσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία; Η ανοιχτή εκδήλωση “ΑΙ και Εκπαιδευτικοί” φιλοδοξεί να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλες εκείνες τις πτυχές που συνδέονται με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία: συστήματα διαχείρισης της μάθησης, χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων, ασφάλεια χρηστών, υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ορισμοί, τεχνικές και τεχνολογίες, προβληματισμοί, διλήμματα και οφέλη.

Η χρήση και η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία, με στόχο τη βελτίωση της μάθησης και την ενδυνάμωση και ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης της μάθησης αποτελούν πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η αποτελεσματική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει αναπροσαρμογή των συστημάτων μάθησης και κατάρτισης, απόκτηση βασικών ικανοτήτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη συλλέγει και μπορεί να διαχειρίζεται τα δεδομένα, απόκτηση δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών και τελικά ανάπτυξη κριτικής στάσης η οποία θα συμβάλλει σε μία παραγωγική και δημιουργική συμπόρευση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία σε περιβάλλον ασφάλειας.

Τάσεις, επιπτώσεις από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μάθηση, παραδείγματα ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και αποτελέσματα, σχετικές έρευνες και μελέτες θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η κατανόηση των διαστάσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης και του τρόπου που λειτουργεί είναι το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική χρήση και την δημιουργική, παραγωγική και ασφαλή ενσωμάτωσή της στη μαθησιακή διαδικασία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:  

 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Προσωπικό Σχολικών Μονάδων
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Γονείς
 • Μαθητές 12- 18 ετών

Σας περιμένουμε να θέσετε τα ερωτήματά σας, να αλληλεπιδράσετε και να βρείτε απαντήσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν το μέλλον της εκπαίδευσης.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ATZENTA
11:00 - 11:30

| Α’ ΜΕΡΟΣ

 • Χαιρετισμός, Σπύρος Δουκάκης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
 • Χαιρετισμός, Βασιλική Ζιάκα, Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
 • Χαιρετισμός, Νίκος Ζέρβας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

“Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.”

Online παρέμβαση του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του ΜΙΤ και μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT.

11:30 - 12:15

| Β’ ΜΕΡΟΣ

“Ψηφιακός αλφαβητισμός: τι είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τι συμβαίνει στις τάξεις και ποιο το νομικό πλαίσιο;”

  • Γενική εισαγωγή: Κανονιστική Πράξη για την ΤΝ και η εφαρμογή της στα σχολεία, Λαμπρινή Γυφτοκώστα, Διευθύντρια της Homo Digitalis, σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Εισαγωγή: τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), Ορφέας Μενής Μαστρομιχαλάκης, υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
  • Παρατηρήσεις από επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνητή νοημοσύνη στις αίθουσες … και το προαύλιο, Λαμπρινή Γυφτοκώστα, Διευθύντρια της Homo Digitalis, σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

“ΑΙ & Ethics”, Ρωμανός Καψάλης, Trustworthy AI engineer

12:15 - 12:30

| Q&A

12:30 - 13:30

| Γ’ ΜΕΡΟΣ

“Τεχνητή Νοημοσύνη: Η λύση (σχεδόν) για κάθε εκπαιδευτικό “πρόβλημα”… είναι στα χέρια σας!”, Δρ. Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

“Εσύ ρωτάς, το μποτ απαντά… για τους αρχαίους Ρωμαίους! – Η χρήση του ΑΙ για την εκμάθηση ιστορίας”, Δήμητρα Πετούση, Ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

13:30 - 13:45

| Q&A

13:45 - 14:00

| Δικτύωση

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ