Ημέρα Ενημέρωσης U-SOLVE Urban Hub: Αναπτύξτε την Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα σας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
12.07.2022 | 18:30-20:15
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό Αμφιθέατρο JOIST Innovation Park
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των πόλεων. Η άνθηση δραστήριων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, μέσα από τα οποία θα αναδυθούν καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις μπορούν συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN-Sustainable Development Goals) μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη δραστήριων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στα αστικά περιβάλλοντα.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας- iED ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του “Sustainable Development Goals-SDG Urban Hub”, που θα στεγάζεται στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST. Το SDG Urban Hub θα αποτελεί κόμβο όπου θα συνδιαλέγονται η τοπική κοινότητα και οι καινοτόμες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων και προβλημάτων, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο του διακρατικού έργου U-SOLVE. Παράλληλα, θα αποτελεί χώρο υποστήριξης με υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τους φορείς των τριάντα πέντε επιχειρηματικών ιδεών που θα επιλεγούν. Πέντε εξ’ αυτών των ιδεών, θα λάβουν οικονομική υποστήριξη ύψους 10.000 ευρώ για την υλοποίηση τους.

Απώτερος σκοπός του SDG Urban Hub είναι η συμβολή στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου αστικής ανάπτυξης, με πυρήνα την καινοτόμο επιχειρηματικότητα που θα εστιάζει στη αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους, όπως η κυκλική οικονομία.

Στοχεύοντας στην αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη, την υποστήριξη και χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες αστικές προκλήσεις, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει ανοιχτή ημέρα ενημέρωσης U-SOLVE Urban Hub, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, 6:30 με 8:15 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Πάρκου Καινοτομίας JOIST.

Η U-SOLVE Urban Hub ημέρα ενημέρωσης απευθύνεται σε:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Λάρισας ή των Τρικάλων, με δημιουργικό τρόπο. Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρηματικές ιδέες νέων 24-35 ετών και γυναικών.
  • Φορείς και οργανώσεις με δράση υπέρ της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της αντιμετώπισης των αστικών προκλήσεων (ΟΤΑ, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, επιμελητήρια, θερμοκοιτίδες).
  • Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΙΕΚ-ΚΕΚ) που επιθυμούν να προσφέρουν νέες επιχειρηματικές προοπτικές στους εκπαιδευόμενους τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων “U-SOLVE: Urban Sustainable Development Solutions Valuing Entrepreneurship” και “HELIOS: Enhancing the Social Inclusion of NEETs”, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020.