Παίζω, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω: Εκπαίδευση Μέσω Επιτραπέζιων Παιχνιδιών (2ος Κύκλος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Κάθε Σάββατο από 29 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2023 | 11:00 - 12:30

Αναλυτικές Ημερομηνίες: 29.04, 06.05, 13.05 & 20.05
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Future Learning Lab | JOIST Innovation Park
ΕΙΣΟΔΟΣ
30€
Ομαδικές Eγγραφές: 25€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παίζω, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω. Ο 2ος κύκλος βιωματικής εκπαίδευσης μέσω επιτραπέζιων παιχνιδιών ξεκινάει στο Πάρκο Καινοτομίας, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, Future Learning Lab και υπό την καθοδήγηση ειδικού παιχνιδογνώστη/ εκπαιδευτή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά περιλαμβάνει 4 συναντήσεις το μήνα όπου θα παίξουμε, θα συνεργαστούμε και θα μάθουμε μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια.

Ανάλογα την ηλικία, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε ομάδες των 8 και με την καθοδήγηση του παιχνιδογνώστη παίζουν μία φορά την εβδομάδα, μια επιλογή από διαφορετικά επιτραπέζια παιχνίδια κάθε φορά.

Τα επιτραπέζια παιχνίδια, εκτός από μια ψυχαγωγική δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους, μαθαίνουν στα παιδιά να εξασκούν τη δημιουργικότητά τους, να αναπτύσσουν τη φαντασία τους και να ενισχύουν μια σειρά από κοινωνικές δεξιότητες, όπως η κριτική ικανότητα, η πρωτοβουλία και ο αυτοέλεγχος. Αποτελούν μια δομημένη κοινωνική δραστηριότητα για όλη την οικογένεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά από 7 έως 17 ετών, ωστόσο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλλιεργηθούν όλα τα είδη νοημοσύνης, μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι μία, η οποία σχετίζεται μόνο με την ικανότητα για λογικό συλλογισμό, αλλά ο συνδυασμός πολλών ικανοτήτων που συνεργάζονται μεταξύ τους:

  • Λεκτική/ Γλωσσική νοημοσύνη (Verbal/ Linguistic)
  • Αριθμητική/ Λογική νοημοσύνη (Mathematical/ Logical)
  • Συναισθηματική/ Διαπροσωπική νοημοσύνη (Interpersonal)
  • Ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Intrapersonal)
  • Σωματική/ Κιναισθητική νοημοσύνη (Bodily/ Kinesthetic)
  • Μουσική/ Ρυθμική νοημοσύνη (Musical/ Rhythmic)
  • Χωρική νοημοσύνη – Νοημοσύνη χώρων (Visual/ Spatial)

Δηλώστε συμμετοχή στο «Παίζω, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω: Εκπαίδευση Μέσω Επιτραπέζιων Παιχνιδιών», ατομικά ή ομαδικά, μέσω της παρακάτω φόρμας εγγραφής.

Μείνετε συντονισμένοι για τον 3ο κύκλο!

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ