Ψηφιακή Εποχή Χωρίς Αποκλεισμούς: Προάγοντας την Προσβασιμότητα στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 | 17:00 – 19:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
JOIST Innovation Park & Online
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αύξηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης μέσω της προώθησης της προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα στη σύγχρονη εποχή. Οι προτεραιότητες της ένταξης και της πολυμορφίας καθώς και η αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκονται αμφότερες στο επίκεντρο.

Σας προσκαλούμε σε μια ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την ενθάρρυνση της online ένταξης των ατόμων με κάθε είδους αναπηρία, τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών ικανοτήτων και των προοπτικών απασχόλησης των προγραμματιστών ιστοσελίδων καθώς και την αύξηση της ετοιμότητας των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας (EAA). Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν διαδικτυακά περιβάλλοντα που είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αναπηρίας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • Καθηγητές και φοιτητές ΕΕΚ
  • Προγραμματιστές
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη ιστοσελίδων τηρώντας τα κριτήρια προσβασιμότητας
  • Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής
  • Φροντιστές ατόμων με αναπηρία
  • Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Συλλόγους αναπήρων

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “WEAVE: WEb Accessibility through VEt” και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

   

ATZENTA
16:30 - 17:00

| Προσέλευση & Εγγραφή

17:00 - 17:30

| «Προσβασιμότητα στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση», Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, BK Plus, Συντονιστής Έργου

17:30 - 17:50

| «Χαρτογράφηση Έρευνας και Βέλτιστων Πρακτικών σε Σχέση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες», Νικολίνα Ζερβού, Project Manager του iED

17:50 - 18:10

| «Εργαλειοθήκη Προσβάσιμου Σχεδιασμού Ιστοσελίδων», Νικολίνα Ζερβού, Project Manager του iED

18:10 - 18:30

| «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Υλικού για την Επιχειρηματικότητα για Νέους με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (φάσμα αυτισμού, δυσλεξία) - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών Focus Group του Έργου POWER UP!», Ανδρέας Αλμπάνης, Δρ Κοινωνιολογίας, Expert σε Θέματα Φύλου, Επιστημονικό Στέλεχος του iED, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας - ΟΚΑΝΑ

18:30 - 18:45

| Συζήτηση Σχετικά με τις Στρατηγικές για την Προώθηση των Αποτελεσμάτων του Έργου και τη Διευκόλυνση της Ενσωμάτωσής τους στα Μαθήματα ΕΕΚ

18:45 - 19:00

| Ανοιχτή Συζήτηση

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ