Ψηφιακός Αλφαβητισμός και Απαιτήσεις της Σύγχρονης Εποχής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 | 17:00-18:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Future Learning Lab του JOIST Innovation Park
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας γύρω από τον ψηφιακό αλφαβητισμό στον 21ο αιώνα και την προώθηση της ψηφιακής καθοδήγησης των νέων, ειδικά όσων προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs).

Γνωρίστε νέα εργαλεία και μεθόδους που στόχο έχουν να καθοδηγήσουν τους νέους στην απόκτηση και την ενίσχυση ψηφιακών και όχι μόνο δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική ψηφιακή εργασία,αλλά και για την αγορά εργασίας γενικά. Τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν μπορούν να αξιοποιηθούν και από εκπαιδευτές ενηλίκων, μέντορες, παρόχους κατάρτισης, καθηγητές σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλες σχετικές ειδικότητες, καθώς αποτελούν εύχρηστα και αποτελεσματικά εφόδια για ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες στο μαθησιακό περιβάλλον.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους/ις συμμετέχοντες/ουσες.

ATZENTA
17:00 - 17:10

| Καλωσόρισμα & Εγγραφές

17:10 - 17:20

| Ψηφιακές Δεξιότητες και Απαιτήσεις στην Αγορά Εργασίας Σήμερα

17:20 - 17:40

| Οδηγός για Εκπαιδευτές: Αποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής

17:40 - 17:50

| Παρουσίαση Ψηφιακής Εργαλειοθήκης

17:50 - 18:00

| Απολογισμός & Συζήτηση

Εισηγητές:
Βάγια Κυρατζούλη, Project Manager του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED)
Μαρία Παπαδοπούλου, Project Manager του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ