Συμμετοχή & Ενσωμάτωση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο Σχολείο, την Κοινωνία και τον Επαγγελματικό Χώρο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
31 Οκτωβρίου 2022 | 17:00 - 19:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό Αμφιθέατρο του JOIST Innovation Park
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες και η ισότιμη ένταξη στη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πνευματική και σωματική ισορροπία των ατόμων, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με σκοπό την αποτελεσματική ενσωμάτωση τους σε σχολικά, κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα είναι αναγκαία τόσο η συμμετοχή σε δραστηριότητες όσο και η συνεχής εκπαίδευση μέσω σύγχρονων εργαλείων.

Με το βλέμμα στραμμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις γύρω από τους τομείς αυτούς, η ανοιχτή παρουσίαση στοχεύει στην ανάδειξη σύγχρονων εργαλείων για τη σχολική ζωή, το διαμοιρασμό γνώσεων σχετικά με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, την κοινωνική ένταξη μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και την επαγγελματική ένταξη μέσω της ανάπτυξης 12 βασικών κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Οι συμμετέχοντες/ουσες της εκδήλωσης θα αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις γύρω από τους τρόπους επιτυχημένης συμμετοχής στη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή, θα γνωρίσουν νέους τρόπους κατάρτισης και θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων REC και Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ATZENTA
17:00 - 17:15

| Καλωσόρισμα & Εγγραφές

17:15 - 17:30

| Αειφορία, Ανθρώπινη Ευημερία και ο ρόλος της Νευροεκπαίδευσης.

17:30 - 18:00

| Σχολικό Περιβάλλον: Κοινωνική Ενσωμάτωση Μέσω Εργαλείων για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Καθηγητών

18:00 - 18:30

| Κοινωνική Ένταξη: Δραστηριότητες για την Πνευματική και Σωματική Ενδυνάμωση, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Service Learning και το Time Banking

18:30 - 18:45

| Ανάπτυξη 12 Επαγγελματικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων με Στόχο την Ενεργή Επαγγελματική και Κοινωνική Συμμετοχή Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

18:45 - 19:00

| Απολογισμός & Q&A

Εισηγητές:
Σπυρίδων Δουκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μαρία Λιανού, Project Manager, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
Αθηνά Δαλδογιάννου, Project Manager, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ