Χρηματοδοτήστε την Επιχειρηματική Ιδέα σας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 | 18:30 - 20:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αμφιθέατρο AGORA, Future Learning Lab & Online
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μια εκ των βασικών προκλήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν προχωρούν στην υλοποίηση της ιδέας τους, λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε κεφάλαια χρηματοδότησης. Συχνά, όμως, η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση οφείλεται στην περιορισμένη πληροφόρηση των νέων επιχειρηματιών για τις διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι φορείς χρηματοδότησης, ώστε να επιλέξουν τα projects που θα χρηματοδοτήσουν.

Η ανοιχτή παρουσίαση του JOIST απευθύνεται σε:

  • Δυνητικούς startupers, υφιστάμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να δημιουργήσουν καινοτόμες επιχειρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και αναζητούν λύσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης.
  • Φοιτητές που είτε αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους, είτε έχουν συλλάβει επιχειρηματικές ιδέες και χρειάζονται υποστήριξη για την υλοποίηση τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκπρόσωποι τραπεζικού ιδρύματος και experts σε δραστηριότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση (Access to Finance) θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τη παροχή κεφαλαίων χρηματοδότησης σε startups. Με τον τρόπο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κατανοήσουν τη λειτουργία των φορέων χρηματοδότησης και θα μπορούν να αξιολογήσουν ορθότερα την πιθανότητα χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “U-SOLVE: Urban Sustainable Development Solutions Valuing Entrepreneurship” και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED.

ΧΟΡΗΓΟΣ

 

ATZENTA
18:00 - 18:30

| Προσέλευση και Εγγραφές

18:30 - 18:35

| Σύντομη εισαγωγή από τον Project Manager του έργου "Urban sustainable development SOLutions Valuing Entreprenership-U-SOLVE", Θωμά Χαλάτση

18:35 - 19:05

| «Χρηματοδότηση Startups από Τραπεζικά Ιδρύματα», Γάτος Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας & Τσικρικάς Φίλιππος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
Περιγραφή: Step-by-step η διαδικασία και τα κριτήρια χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων από τραπεζικά ιδρύματα.

19:05 - 19:35

| «Χρηματοδότηση Startups από Ιδιώτες Επενδυτές», Λάμπρος Κούρτης, Partner Velocity
Περιγραφή: Step-by-step η διαδικασία και τα κριτήρια χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων από ιδιώτες επενδυτές - διάδραση με startups.

19:35 - 20:00

| Συζήτηση & Δικτύωση

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ