GREENLAB

Greening Labour market through VET-employers’ partnerships
GREENLAB
Greening Labour market through VET-employers’ partnerships
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
1 Ιανουαρίου, 2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
31 Δεκεμβρίου, 2026
REFERENCE:
-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ERASMUS+ / KA2 - FORWARD-LOOKING PROJECTS

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

WEBSITE:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
CESIE (IT)
ΕΤΑΙΡΟΙ:
  • Eurotraining Educational Organization (GR)
  • JOIST Innovation Park (GR)
  • International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsabilidad Limitada (ES)
  • Blue Room Innovation Sl (ES)
  • Csi Center For Social Innovation Ltd (CY)
  • Grantxpert Consulting Limited (CY)
  • Helsinki Business College Oy (FI)
  • Crnet Ltd (FI)
  • Candide International Bv (BE)
  • Syntra Ab (BE)

ΣΤΟΧΟΣ

Το GREENLAB εφαρμόζει την προσέγγιση των μικρο-πιστοποιητικών στο σχεδιασμό εξειδικευμένων μαθησιακών πόρων ΕΕΚ στη διαχείριση της βιωσιμότητας και την περιβαλλοντική συμβουλευτική. Αρχικά, οι εταίροι θα προσδιορίσουν κοινές οριζόντιες και τομεακές δεξιότητες κρίσιμες για την επιτυχημένη πράσινη μετάβαση. Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων-στόχων – διευθυντές επιχειρήσεων, διαχειριστές έργων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, πάροχοι ΕΕΚ και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής – διασφαλίζει ότι οι πόροι που θα αναπτυχθούν θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους. Η ανάλυση αυτή θα αποτελέσει οδηγό για τη συνδημιουργία ενός πρωτοποριακού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα χρησιμοποιεί μικρο-πιστοποιητικά.

Το μάθημα θα δοκιμαστεί από 200 εκπροσώπους των επαγγελματικών τομέων του GREENLAB σε 5 χώρες και θα συμπληρωθεί από μια συνοδευτική μελέτη επιπτώσεων για τη βελτίωση και οριστικοποίηση του. Οι επαγγελματίες της ΕΕΚ θα επωφεληθούν από τη δημιουργία καινοτόμων πόρων και τον εμπλουτισμό των μαθησιακών τους προγραμμάτων. Οι διεθνείς ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων θα ενισχύσουν περαιτέρω την κατανόηση της προσέγγισης των μικροπιστοποιητικών. Οι επαφές με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα ευαισθητοποιήσουν για τις τρέχουσες ανάγκες της ΕΕΚ και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για την πράσινη μετάβαση.

Η συστηματική προώθηση θα διευκολύνει τη διεθνή μεταφορά καινοτομίας, εμπλέκοντας 350 βασικούς ενδιαφερόμενους στις τελικές εκδηλώσεις. Αυτό θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ευθυγραμμιζόμενο με τον βασικό στόχο του GREENLAB για την καλλιέργεια μιας καλύτερης νοοτροπίας για τη βιωσιμότητα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Δραστηριότητα 1: Αποτελεσματική Διαχείριση και Συντονισμό του Έργου

Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ζητημάτων. Καθιερώνει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προγραμματισμού και παρακολούθησης του για να είναι πάντα ευθυγραμμισμένο με τον αρχικό προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Δραστηριότητα 2: Προσδιορισμός των Βασικών Πράσινων Δεξιοτήτων Μέσω Μιας Διαδραστικής Έκθεσης

Ανακαλύπτει τα βασικά soft και hard skills στη διαχείριση της βιωσιμότητας και την περιβαλλοντική συμβουλευτική που είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης στις επιχειρήσεις. Αναπτύσει μια διαδραστική έκθεση που περιγράφει τις βασικές δεξιότητες και αποτελεί τη βάση για τις μελλοντικές δράσεις.

Δραστηριότητα 3: Σχεδιασμός και Δοκιμή του GREENLAB OOC

Ενισχύει τις πράσινες δεξιότητες και ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και των συμβούλων μέσω ενός ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος (OOC). Ενσωματώνοντας τα μικροπιστοποιητικά, ενισχύει την αποδοχή, την επικύρωση και αναγνώριση των μαθημάτων σύντομης μάθησης και ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο μικροπιστοποιητικών της ΕΕ.

Δραστηριότητα 4: Προώθηση της Σύνδεσης Μεταξύ της ΕΕΚ και των Επιχειρηματικών Τομέων

Προωθεί την διακρατική και πολυμερή συνεργασίας μεταξύ παρόχων/εκπαιδευτών ΕΕΚ, επιχειρήσεων και φορέων χάραξης πολιτικής. Διευκολύνει τις συναντήσεις για τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ για τους διαχειριστές βιωσιμότητας και τους περιβαλλοντικούς συμβούλους, υποστηρίζοντας την πράσινη μετάβαση μέσω της ενισχυμένης αναγνώρισης και μεταφοράς δεξιοτήτων.

Δραστηριότητα 5: Ενίσχυση της Παρακολούθησης, της Αξιολόγησης και της Μάθησης

Προωθεί τη χρήση και την επικύρωση της προσέγγισης των μικροπιστοποιητικών της ΕΕ και βελτιώνει την ευελιξία, την προσβασιμότητα και τη φορητότητα των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ. Εφαρμόζει μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη βελτίωση και την προσαρμογή των προσφερομένων προγραμμάτων ΕΕΚ ώστε να ανταποκρίνονται συνεχώς στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Δραστηριότητα 6: Διάδοση και Διαμόρφωση Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης για τη Βιωσιμότητα

Υποστηρίζει τη μεταφορά καινοτομίας σε όλες τις χώρες, τους τομείς πολιτικής και τις ομάδες-στόχους. Αναπτύσσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους σε διάφορα πλαίσια και τομείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.