Ο Κόμβος Αριστείας VELES θα Προωθήσει την Καινοτομία στον Τομέα της Έξυπνης Υγειονομικής Περίθαλψης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη vbouronikos 10 Ιουλίου, 2023

Ο Κόμβος Αριστείας VELES θα Προωθήσει την Καινοτομία στον Τομέα της Έξυπνης Υγειονομικής Περίθαλψης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Κόμβος Αριστείας VELES (VELES Excellence Hub), ο οποίος αποτελεί μια δυναμική κοινοπραξία με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στην έξυπνη υγειονομική περίθαλψη, ανακοινώνει με περηφάνια την επίσημη έναρξη λειτουργίας του από την 1η Ιουνίου 2023. Με επίκεντρο τις «διευρυνόμενες χώρες» («Widening Countries»), της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου, το VELES αναπτύσσει νέες μεθοδολογίες και πιλοτικά έργα τα οποία θα επιτρέψουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας και την ανάπτυξη έξυπνων καινοτομιών για την υγεία μέσα σε ένα βιώσιμο και διασυνδεδεμένο τοπικό οικοσύστημα διαμορφωμένο στη βάση ενός περιφερειακού χώρου δεδομένων υγείας (Regional Health Data Space – RHDS). Αυτό το φιλόδοξο έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με προϋπολογισμό 4.750.000 ευρώ, θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2027, αφήνοντας μια σημαντική κληρονομιά μετασχηματισμού.

Ο πρωταρχικός στόχος του VELES είναι να προωθήσει ένα περιβάλλον όπου ευδοκιμούν οι έξυπνες καινοτομίες για την υγεία, δημιουργώντας οικοσυστήματα αριστείας και καινοτομίας στις συμμετέχουσες χώρες. Σε ευθυγράμμιση με τις περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) στην Υγεία, το VELES στοχεύει στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως τα Big Data, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) για να επιτρέψει την εξατομικευμένη ιατρική, τη βοήθεια στη λήψη ιατρικών αποφάσεων και την καλύτερη πρόβλεψη ασθενειών.

Το VELES ιδρύθηκε ως κοινοπραξία αποτελούμενη από 15 εταίρους, που εκπροσωπούν τόσο τις τέσσερις διευρυνόμενες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και Κύπρο) όσο και τρεις ανεπτυγμένες (Σουηδία, Ισπανία και Γερμανία).

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει διακεκριμένους οργανισμούς όπως το Ινστιτούτο GATE, το Πανεπιστήμιο της Σόφιας “St. Kliment Ohridski” (συντονιστής), την Telelink Business Services EAD, το Health & Life Sciences Cluster Bulgaria και το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τη Βουλγαρία͘ το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) και το JOIST Innovation Park από την Ελλάδα͘ το North-East Regional Innovative Cluster for Structural and Molecular Imaging (Imago-Mol) και το  Executive Agency for the Financing of Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI) από τη Ρουμανία͘ το Κέντρο Αριστείας CYENS, την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, την 3AE HEALTH, και τη Στέγη Ευγηρίας Αρχάγγελος Μιχαήλ Καϊμακλίου από την Κύπρο͘ το CHALMERS INDUSTRITEKNIK από Σουηδία͘ την INSOMNIA Consulting από την Ισπανία͘  και το International Data Spaces EV από τη Γερμανία.

Ο κόμβος προσπαθεί να ανυψώσει το επίπεδο της καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας, βασισμένο στα τοπικά οικοσυστήματα, η λειτουργία του οποίου ισχυροποιείται από το Regional Health Data Space. Αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο περιλαμβάνει μια στρατηγική έρευνας και επενδύσεων, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ασφαλών και καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Το VELES θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του Περιφερειακού Χώρου Δεδομένων Υγείας μέσω της υλοποίησης τεσσάρων διασυνδεδεμένων πιλοτικών έργων που εστιάζουν στη θεραπεία του καρκίνου (Ελλάδα), στη νόσο Αλτσχάιμερ (Βουλγαρία), στους εγκεφαλικούς όγκους (Ρουμανία) και στην άνοια (Κύπρος).

Οι στρατηγικές RIS3 της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για ψηφιοποιημένες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογίες. Οι στρατηγικές υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της αυξημένης χρηματοδότησης για έρευνα,  για τη συνοχή των πολιτικών και για την ανάπτυξη στρατηγικών καινοτομίας που ξεπερνούν τα σύνορα της κάθε χώρας. Το VELES στοχεύει στη διευκόλυνση περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών ανταλλαγής δεδομένων υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση των κλινικών πρακτικών, προστατεύοντας το απόρρητο των ασθενών και ενδυναμώνοντας τους πολίτες μέσω της πρόσβασης σε καινοτόμες, ασφαλείς και βασισμένες σε δεδομένα ψηφιακές υπηρεσίες υγείας.

«Είναι τιμή μας να είμαστε επικεφαλής της επιτάχυνσης των έξυπνων καινοτομιών υγείας στις χώρες που συμμετέχουν στο VELES. Το VELES είναι ένα ουσιαστικό επόμενο βήμα στην προσπάθεια του Ινστιτούτου GATE, ως International Data Spaces Association Hub, να ενισχύσει την εθνική και περιφερειακή οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα μέσω της έναρξης των Χώρων Δεδομένων σε στρατηγικούς τομείς όπως η Υγεία», αναφέρει η Καθηγήτρια Sylvia Ilieva, Διευθύντρια του Ινστιτούτου GATE, συντονιστής του έργου.

Το VELES πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη της συνεργασίας και υιοθετεί μια προσέγγιση τετραπλής έλικας (που περιλαμβάνει μέλη από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους πολίτες και τις ιδιωτικές εταιρείες), ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, τον συντονισμό και την από κοινού ανάπτυξη.

Καθώς η κοινοπραξία του VELES ξεκινά αυτό το ταξίδι μετασχηματισμού, φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει το έξυπνο τοπίο υγειονομικής περίθαλψης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φέρνοντας επανάσταση στις πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης και εν τέλει βελτιώνοντας την ευημερία του πληθυσμού της περιοχής.