Ιδιότητα του Πολίτη: Ο Ρόλος της Νεολαίας, Συμμετοχικός Προϋπολογισμός & Δημοκρατία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 | 17:00 - 19:30
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Future Learning Lab
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με αφορμή τη συνέχιση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, διερευνάται μια απάντηση για την υπέρβαση της κρίσης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχικής δραστηριοποίησης των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων λήψης αποφάσεων ενός συγκεκριμένου κράτους.

Η αναζήτηση μιας δέουσας απάντησης για την υπέρβαση της κρίσης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχικής δραστηριοποίησης των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων λήψης αποφάσεων του κράτους.

Η παρουσίαση «Ιδιότητα του Πολίτη: Ο Ρόλος της Νεολαίας, Δημοκρατική Συμμετοχή, Συμμετοχικός Προϋπολογισμός & Διαδικασίες» διοργανώνεται με στόχο την έναρξη ενός διαλόγου σχετικά με τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία αλλά και σε άλλες δομικές διαδικασίες της κοινωνίας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή ατόμων από διάφορες κοινωνικές ομάδες και με διαφορετικούς ρόλους θα μας βοηθήσει να αποκομίσουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης και να συμπεράνουμε πώς αυτή επηρεάζεται σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας.

Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί το υλικό που αναπτύχθηκε για την ενημέρωση και την εμπλοκή εκπαιδευτών και εργαζομένων με τη νεολαία, ώστε να αποκτήσουν πιο στοχευμένη ενημέρωση για την προσέγγιση που προτείνουμε μέσω του προγράμματος καθώς και την πλατφόρμα με την οποία οι νέοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία συμμετοχικού προϋπολογισμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα της ενεργού συμμετοχής των νέων με την κατάθεση των ιδεών τους και την ένταξη σε ομάδες για να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους ως project, μέσω του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων CERV και Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάθετε περισσότερα για το στόχο των έργων YUPAD και HEARD.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους/ες τους/ις συμμετέχοντες/ουσες.

ATZENTA
17:00 - 17:15

| Προσέλευση & Καλωσόρισμα Συμμετεχόντων

17:15 - 17:25

| Χαιρετισμός από τον Βασίλειο Χατζηκαμαγιάννη, Επικεφαλή EUROPE DIRECT, Περιφέρεια Θεσσαλίας

17:25 - 17:45

| Παρουσίαση από τη Φωτεινή Μυσιρλή, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

17:45 - 18:05

| Παρουσίαση από τον Σωτήρη Σερδένη, Εξωτερικό Συνεργάτη του Δήμου Λαρισαίων για το Έργο LocalEUCharter

18:05 - 18:25

| Παρουσίαση από τον Κλεάνθη Συρακούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18:25 - 18:45

| Παρουσίαση από τη Στέλλα Προκοπίου, Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18:45 - 18:55

| Παρουσίαση από την Ηράκλεια Αλευρά, Υπεύθυνη Project Manager του Έργου HEARD

18:55 - 19:05

| Παρουσίαση από τη Βάγια Κυρατζούλη, Υπεύθυνη Project Manager του Έργου YUPAD

19:05 - 19:30

| Ανοιχτή Συζήτηση

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ