Θέτοντας ως Προτεραιότητα την Επιχειρηματικότητα & την Εκπαίδευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
20.09.2022 | 18:00-20:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό Αμφιθέατρο JOIST Innovation Park
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι έννοιες της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης είναι άμεσα συνυφασμένες με την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Με σκοπό την αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του επιχειρείν, είναι αναγκαία τόσο η συνεχής εκπαίδευση όσο και η εξέλιξη των ατομικών ικανοτήτων.

Με το βλέμμα στραμμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και των επαγγελματιών του μέλλοντος, η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη και το διαμοιρασμό γνώσεων σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών, τη μη-τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και τη σημασία της αυτοαξιολόγησης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες της εκδήλωσης θα αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις γύρω από την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, θα γνωρίσουν νέους τρόπους κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή και θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων ENTRANCE, EYES, U-SOLVE, ConnectIng and Exchangeing, REBUILD και REFLECT, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Erasmus+ και ENI CBC MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

AGENDA
18:00 - 18:15

| Καλωσόρισμα Κοινού

18:15 - 18:30

| ENTRANCE Business Toolkit: Ένα Ανοιχτό Μάθημα Επιχειρηματικότητας
| Ομιλήτρια: Ευαγγελία Καραθανάση, Υπεύθυνη Έργου ENTRANCE

18:30 - 18:45

| Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Νέοι: Τρόποι Εμπλοκής & Δικτύωσης
| Ομιλήτρια: Βάγια Κυρατζούλη, Υπεύθυνη Έργου EYES

18:45 - 19:00

| Παρουσίαση της U – SOLVE Ανοικτής Πρόσκλησης για Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Ιδεών
| Ομιλητής: Θωμάς Χαλάτσης, Υπεύθυνος Έργου U-SOLVE

19:00 - 19:15

| Μη-Tυπική Eκπαίδευση των Nέων: Νέοι Μέθοδοι & Προσεγγίσεις
| Ομιλητής: Μάριος Εμμανουήλ, Υπεύθυνος Έργου Connecting and Exchangeing

19:15 - 19:30

| Εκπαίδευση Eνηλίκων: Εισαγωγή & Βασικοί Όροι
| Ομιλήτρια: Ευαγγελία Καραθανάση, Υπεύθυνη Έργου REBUILD

19:30 - 19:45

| Εργαλεία Αναστοχασμού & Αυτοαξιολόγησης
| Ομιλήτρια: Βάγια Κυρατζούλη, Υπεύθυνη Έργου REFLECT

19:45 - 20:00

| Απολογισμός & Q&A