ΗΜΕΡΙΔΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός προς μια Βιώσιμη Γεωργία vbouronikos 20 Οκτωβρίου, 2023

ΗΜΕΡΙΔΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός προς μια Βιώσιμη Γεωργία

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2023

Η farmB Digital Agriculture διοργανώνει Hμερίδα-Εργαστήριο με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός – προς μια Βιώσιμη Γεωργία» την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 στην Λάρισα.

Μία ημερίδα—εργαστήριο (workshop) που σας δίνει την ευκαιρία να μάθετε, να συγκρίνετε και να
εφαρμόσετε εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα, αναβαθμίζοντας την
αξία της αγροτικής σας επιχείρησης με γνώμονα την Βιώσιμη Γεωργία!

Το πρόγραμμα SMAF-Smart Agriculture Farming είναι μία σειρά ημερίδων-εργαστηρίων, που διοργανώνονται σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες μέσω του EIT Food (European Institute of Innovation and Technology). Σκοπός τους είναι να παρέχουν μία επισκόπηση των προκλήσεων αλλά και ευκαιριών που συνδέονται με την διάδοση τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για την έξυπνη γεωργία.

Η ημερίδα θα παρουσιάσει την τελευταία λέξη των νέων τεχνολογιών και την συμβολή τους στην ενίσχυση της παραγωγής και αγοράς των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ταυτόχρονα θα παρέχει χρήσιμα στοιχεία / εργαλεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός των γεωργικών εφοδιαστικών αλυσίδων ωφελεί τον αγροδιατροφικό τομέα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τη βιωσιμότητα.

Η στροφή προς την Αναγεννητική Γεωργία, ως φιλοσοφία και προσέγγιση στην διαχείριση της γης, μας καλεί να σκεφτούμε πως όλες οι πτυχές της Γεωργίας μπορούν πλέον να διασυνδεθούν μέσω ενός δικτύου οντοτήτων που αναπτύσσουν, ενισχύουν, ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες, μετασχηματίζοντας την μέχρι τώρα γραμμική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροδιατροφικών προϊόντων. Οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στον μετασχηματισμό της γεωργίας συνδυάζοντας τις παραδοσιακές πρακτικές με την βιωσιμότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη αναπτυχθεί μια ποικιλία κατακερματισμένων τεχνολογικών πλαισίων με στόχο την ψηφιοποίηση του κλάδου. Ωστόσο, η σημερινή πρόκληση έγκειται στην ενσωμάτωση των υφιστάμενων τεχνολογικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ψηφιακή γεωργία και επιπλέον στην οικοδόμηση αυτών των ενοποιημένων διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων προς τη δημιουργία προϊόντων μεταδεδομένων. Επίσης, η παγκόσμια τάση ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επιταχύνει την ανάγκη επέκτασης των ερευνητικών στόχων της σύγχρονης γεωργίας προς την πλήρη αξιοποίηση των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της τεχνολογικής προόδου εξαρτάται από το ποσοστό υιοθέτησής της μεταξύ των χρηστών, ιδιαίτερα των αγροτών μικρής κλίμακας, καθίσταται ζωτικής σημασίας να καλλιεργηθούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία.

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες του αγροδιατροφικού κλάδου και σε ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται σε τομείς της γεωργικής εφοδιαστικής αλυσίδας: παραγωγούς, προμηθευτές, μεταποιητές, συμβούλους και όσους ασχολούνται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Τα περιεχόμενα του παρέχουν μια επισκόπηση των τεχνικών και οργανωτικών προκλήσεων καθώς και των ευκαιριών που σχετίζονται με τις αγροτικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε δεδομένα. Η συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες/ειδικούς του κλάδου προσφέρει τη δυνατότητα να μάθει κανείς και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες λύσεις, με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της δικής του πραγματικότητας.

Μια διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εμβαθύνει τις γνώσεις σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές:

    1. Επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα σε ψηφιακές τεχνολογίες που προσθέτουν αξία στα αγροτικά προϊόντα.
    2. Τεχνολογίες δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στις αγροτικές επιχειρήσεις.
    3. Υπεύθυνη ανταλλαγή δεδομένων και εργαλεία ψηφιακής γεωργίας.
    4. Βιωσιμότητα γεωργικού τομέα μέσα από την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, Ελλάδα στις 27 Οκτωβρίου 2023.

11:30-13:30 Επίδειξη στον Αγρό 39.594280080672355, 22.46981124446565
(Περιοχή Νίκαιας, Πίσω από το ΙΚΕΑ Θεσσαλίας)
14:00-15:00 Social Lunch Πάρκο καινοτομίας JOIST Λάρισα
15:00-19:30 Hμερίδα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ημερίδα οργανώνεται από τη farmB σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο μέσω του EIT Food

Για πληροφορίες:
e-mail: info@farm-b.com              tel: +30 2316024922

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ