4 Τύποι Επιχειρηματικής Καινοτομίας και η Σημασία τους vbouronikos 13 Απριλίου, 2022

4 Τύποι Επιχειρηματικής Καινοτομίας και η Σημασία τους

Η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικοί παράγοντες στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ως καινοτομία ορίζεται η πρακτική εφαρμογή νέων ιδεών για τη παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Κάθε καινοτομία είναι ικανή να βελτιώσει, να προκαλέσει αναστάτωση, ή και να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων.

Δεν έχει τόσο σημασία η πηγή έμπνευσης μιας καινοτομίας. Αυτό που είναι, όμως, σημαντικό είναι πως κάθε επιχείρηση οφείλει να είναι καινοτόμα, αφού μόνο η καινοτομία μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της. 

Στο άρθρο αυτό θα αναλυθούν οι τομείς αλλά και οι τέσσερις τύποι επιχειρηματικής καινοτομίας που υπάρχουν.

8 τομείς επιχειρηματικής καινοτομίας

Τα αποτελέσματα της καινοτομίας μπορούν να πάρουν πολλές μορφές. Η αναφορά στην καινοτομία, παραπέμπει τους περισσότερους σ’ ένα καινούργιο προϊόν. Στην πραγματικότητα, όμως, η επιχειρηματική καινοτομία επηρεάζει πολλούς περισσότερους τομείς. Αυτοί είναι οι συνηθέστεροι τομείς επιχειρηματικής καινοτομίας:

1. Καινοτομία προϊόντος

Στην καινοτομία προϊόντος ότι είτε αναπτύσσεται ένα νέα προϊόν, είτε βελτιώνεται η απόδοση ενός υπάρχοντος προϊόντος στην αγορά. Αυτός είναι και ένας απ’ τους συνηθέστερους τρόπους που καινοτομούν οι επιχειρήσεις.

2. Τεχνολογική καινοτομία

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πολλές φορές την βάση για την ανάπτυξη άλλων καινοτομιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το διαδίκτυο, που παρόλο που ήταν από μόνο του μια καινοτομία, αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης πολλών περισσότερων καινοτομιών βασισμένο σε αυτό.

3. Καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου

Πολλές απ’ τις πιο πετυχημένες εταιρίες στον κόσμο έχουν καταφέρει να καινοτομήσουν στον τρόπο λειτουργίας τους. Οι καινοτομίες αυτές μπορούν να αφορούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις καθημερινές διαδικασίες τους ή ακόμη και τη στόχευση σε νέες αγορές. Έτσι, αναγκάζονται να τροποποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να δημιουργήσουν αλλά και να προσφέρουν περισσότερη αξία τους πελάτες τους.

4. Οργανωσιακή καινοτομία

Ο τρόπος οργάνωσης και διαμοιρασμού των εταιρικών πόρων είναι επίσης ένας τομέας που η επιχειρηματική καινοτομία μπορεί να βοηθήσει. Έτσι, μια επιχείρηση μπορεί να βρει νέους τρόπους αξιοποίησης των πόρων και των περιουσιακών της στοιχείων.

5. Καινοτομία διαδικασιών

Η καινοτομία στις διαδικασίες μιας εταιρίας μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ισχυουσών διαδικασιών. Πιθανές καινοτομίες διαδικασιών περιλαμβάνουν αλλαγές στην παραγωγή, τη διανομή ή την εξυπηρέτηση πελατών μεταξύ άλλων.

6. Καινοτομία στο τομέα μάρκετινγκ και των πωλήσεων

Οι καινοτομίες σε αυτόν τον τομέα εστιάζουν στην ανάπτυξη νέων τρόπων για να τραβήξουν την προσοχή των πελατών. Αυτό γίνεται μέσω καινοτόμων πρακτικών στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις ή στη διεύρυνση των καναλιών εύρεσης πελατών.

7. Καινοτομία δικτύων

Καινοτομίες στα δίκτυα και τη δικτύωση εν γένει φέρνει πιο κοντά διαφορετικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία επιπλέον αξίας. Καινοτομίες τέτοιου τύπου επιτυγχάνονται κυρίως μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

8.  Καινοτομία συμμετοχής και διατήρησης πελατών

Αυτές αφορούν τη χρήση καινοτόμων πρακτικών για την ενεργότερη συμμετοχή των πελατών με στόχο τη διατήρηση ή διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου.

Οι 4 τύποι επιχειρηματικής καινοτομίας

Αρχικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η καινοτομία μπορεί να επηρεάσει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή/ και τις διαδικασίες μιας επιχείρησης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Συνηθέστερα, όμως, η διάκριση των καινοτομιών γίνεται σε τέσσερα επίπεδα που εκφράζουν τη σχέση μεταξύ της χρήσης μιας υπάρχουσας ή μιας καινούργιας τεχνολογίας και τη διείσδυση σε μια ήδη υπάρχουσα ή μια νέα αγορά.

1. Οριακή καινοτομία

Υπάρχουσα Τεχνολογία, Υπάρχουσα Αγορά

Η οριακή καινοτομία είναι ίσως από τις πιο κοινές μορφές καινοτομίας που μπορούμε να συναντήσουμε στην αγορά. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικής καινοτομίας χρησιμοποιεί την ίδια υπάρχουσα τεχνολογία και απλά προσθέτει μικροαλλαγές διαφοροποίησης όπως προσθήκη νέων χαρακτηριστικών ή αλλαγές που αφορούν στο σχεδιασμό.

Αν για παράδειγμα πάρουμε τη περίπτωση των έξυπνων κινητών, οριακές καινοτομίες αφορούν ανανεώσεις λογισμικού ή τη προσθήκη νέων χαρακτηριστικών όπως μια κάμερα, αισθητήρων κτλ.

2. Διασπαστική καινοτομία

Νέα Τεχνολογία, Υπάρχουσα Αγορά

Η διασπαστική καινοτομία είναι ένας τύπος επιχειρηματικής καινοτομίας που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ή τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα διαταράσσοντας την υπάρχουσα αγορά. Πολλές φορές οι καινοτομίες αυτές, ειδικά όταν βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, φαίνονται κατώτερες του ανταγωνισμού, αλλά σε βάθος χρόνου είναι αυτές που τελικά επικρατούν στην αγορά.

Για να γίνει κατανοητό, μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα τα iPhone που εισήγαγαν πρώτα και έκαναν μόδα τις οθόνες αφής έναντι των παραδοσιακών κινητών με κουμπιά.

3. Βελτιωτική καινοτομία

Υπάρχουσα Τεχνολογία, Νέα Αγορά

Οι βελτιωτικές καινοτομίες είναι κάτι που οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Amazon ή η Google χρησιμοποιούν κατά κόρον. Η συσσωρευμένη γνώση τους, οι τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που έχουν συγκεντρώσει τους επιτρέπουν να λανσάρουν προϊόντα σε νέες αγορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η είσοδος της Amazon με το Amazon Care στον τομέα της υγείας. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της στη δημιουργία εφαρμογών και πλατφορμών, καθώς και τη μεγάλη καταναλωτική της βάση, διαθέτει την υπάρχουσα τεχνογνωσία της σε μια αγορά που δεν είχε αξιοποιήσει στο παρελθόν.

4. Ριζική καινοτομία

Νέα τεχνολογία, Νέα Αγορά

Αυτός ίσως είναι και ο πιο στερεοτυπικός τρόπος που ο μέσος άνθρωπος βλέπει την καινοτομία, αν και αποτελεί την πιο σπάνια μορφή της. Για να θεωρηθεί ως ριζική μια καινοτομία αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί εξ’ ολοκλήρου νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα που ανοίγουν νέες αγορές.

Παράδειγμα ριζικής καινοτομίας είναι η εφεύρεσή της αεροναυπηγικής και η δημιουργία του αεροπλάνου. Αυτό άλλαξε άρδην τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ταξιδεύει, αλλά δημιούργησε έναν νέο κλάδο και μια εντελώς καινούργια αγορά.

Η σημασία της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Όπως είδαμε  η καινοτομία σε μια επιχείρηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά και πως υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επιχειρηματικής καινοτομίας. Το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε απ’ αυτό το άρθρο είναι πως η καινοτομία μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχημένης ή όχι επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση στα εξής:

1. Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης σημαίνει και περισσότερα κέρδη. Έτσι, μια επιτυχημένη επιχειρηματική καινοτομία προσφέρει περισσότερη αξία και αυξάνει τα κέρδη της. Χωρίς καινοτομία, τα κέρδη παραμένουν στάσιμα, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος μείνει μια εταιρία εκτός ανταγωνισμού.

2. Ανταγωνιστικότητα

Με την παγκοσμιοποίηση οι αγορές αλλάζουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και υπάρχουν περισσότερες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις από ποτέ. Η καινοτόμος σκέψη βοηθάει τον επιχειρηματία να προβλέψει με καλύτερο τρόπο τις αλλαγές σε μια αγορά αλλά και τις καταναλωτικές ανάγκες. Όσοι δεν επενδύουν στην καινοτομία, βλέπουν συνεχώς τους ανταγωνιστές τους να φέρνουν νέες ιδές στην αγορά και να είναι επικερδείς, ενώ αυτοί πασχίζουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

3. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Η τεχνολογία προχωρά με γοργούς ρυθμούς και, με τη βοήθεια της, συνεχώς ανακαλύπτονται τρόποι παραγωγής νέων προϊόντων, υπηρεσιών, και ανάλυσης των επιχειρηματικής απόδοσης. Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, μια επιχείρηση μπορεί να γίνει περισσότερο καινοτόμα σε όλους τους τομείς αλλά και να διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Η καινοτομία είναι βασικός πυλώνας όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι εταιρίες να γνωρίζουν τους διάφορους τομείς που η καινοτομία μπορεί να λάβει χώρα αλλά και ποιοι είναι οι υπάρχοντες τύποι επιχειρηματικής καινοτομίας.

Η καινοτομία είναι συνώνυμο του JOIST

Στο νέο εγχείρημα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην πόλη της Λάρισας, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της καινοτομίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Έτσι, ελπίζουμε, πως με την συστηματική καλλιέργεια ενός καινοτόμου τρόπου σκέψης, από μικρή κιόλας ηλικία, το JOIST θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου επιχειρηματικού πνεύματος που θα βοηθήσει τόσο την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε ατόμου, όσο και την οικονομική και επιχειρηματική ανόρθωση, σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, μπορείτε να επισκεφτείτε τη επίσημη ιστοσελίδα.