Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Στρατηγική vbouronikos 8 Απριλίου, 2022

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Στρατηγική

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και στρατηγική αφορούν την εδραίωση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπη. Με  τα 4 σημεία της ψηφιακής πυξίδας (digital compass) ως οδηγό σε αυτήν τη μετάβαση.

Με τις 4 κατευθύνσεις να είναι οι στόχοι της ψηφιακής δεκαετίας που θα διαγράψουν την τροχιά της Ευρώπης. Δηλαδή, με βάση τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Με περισσότερα λόγια

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας θα έχει σημαντικό όφελος στις ζωές των πολιτών, στις επιχειρήσεις, και στη διαχείριση.

Ωστόσο, η επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρήματος συνιστά μια προληπτική προσέγγιση, όπου θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας με ασφάλεια. Συνεπώς, έγινε πρόταση ενός βιώσιμου πλαισίου ψηφιακών αρχών, που θα ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές αξίες.

Ακολούθως, θα γίνεται αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης ετησίως, μέσα από συλλογή ποιοτικών δεδομένων.

Το Path for the digital decade αποτελεί το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για τη ψηφιακή μετάβαση. Πρόκειται για μια πρόταση για το πως η ιδέα της ψηφιακή μετάβασης μπορεί να γίνει πραγματικότητα, με σεβασμό στις αξίες, στον ανθρωποκεντρικό και βιώσιμο χαρακτήρα, που ακολουθεί η Ευρώπη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και στρατηγική ενίσχυσης

Υπάρχουν διάφορες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή για τη βέλτιστη προσέγγιση της ψηφιακής μετάβασης, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:

NextGenerationEU

Είναι ένα βραχυπρόθεσμο όργανο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ωστόσο, ο συνδυασμός του NextGenerationEU με άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, δείχνει τη γενικότερη πρόθεση ενίσχυσης, με στόχο:

  • Την ευελιξία, σε γεγονότα που θα έχουν ασταθές αποτέλεσμα.
  • Τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  • Ανθεκτικότητα.
  • Και, βεβαίως, τη ψηφιακή μετάβαση.
Digital Europe Programme (DIGITAL)

Το DIGITAL αποτελεί στρατηγική χρηματοδότηση με επίκεντρο τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες δημόσιας διαχείρισης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης λόγω της πανδημίας και, παράλληλα, πρωτοβουλία με στόχο την ομαλή ψηφιακή μετάβαση. Τα πεδία ενδιαφέροντος του DIGITAL, είναι τα εξής:

  • Υπερυπολογιστές.
  • Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Διαδικτυακή ασφάλεια.
  • Ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
  • Καθώς και την οικονομική και κοινωνική ψηφιακή ενσωμάτωση, μέσω των ψηφιακών κόμβων καινοτομίας (Digital Innovation Hubs).
European Year of Youth 2022

Το European Year of Youth 2022 είναι μια ακόμη πρωτοβουλία, που επικεντρώνεται στη νεολαία της Ευρώπης για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, με άλλους περιβαλλοντικούς και ψηφιακούς όρους.

Συνοψίζοντας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και στρατηγική θα είναι ένα εγχείρημα με ευρύτερο θετικό αντίκτυπο, που θα συμβάλλει στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Ευρώπης και με περιβαλλοντικές προεκτάσεις επίσης.

Τέλος, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της συστηματικής έρευνας και καινοτομίας είναι παράγοντες ζωτικής σημασίας για τη ψηφιακή μετάβαση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων.