Τί Είναι η Καινοτομία στην Επιχείρηση; vbouronikos 18 Απριλίου, 2022

Τί Είναι η Καινοτομία στην Επιχείρηση;

Η καινοτομία στην επιχείρηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της στον κλάδο που δραστηριοποιείται, και στις αγορές γενικότερα.

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας που ενδυναμώνει την αποδοτικότητα και τη δυναμική των εταιρείων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας, να ξεπερνούν τα εταιρικά πλαίσια.

Τί είναι καινοτομία στην επιχείρηση και πως επιδρά;

Η καινοτομία στην επιχείρηση αποτελεί κουλτούρα ευελιξίας, με σκοπό τη διεύρυνση. Πρόκειται για μια διαδικασία βελτίωσης του συνολικού φάσματος των διαδικασιών της, όπως των προϊόντων, υπηρεσιών ή των πολιτικών της εταιρείας.

Προφανώς, στα πλαίσια μιας εταιρίας, μια τέτοια διαδικασία ανάπτυξης έχει εύρος πλεονεκτημάτων, που εκτείνεται από την αποδοτικότητα των λειτουργιών της έως και την παραγωγή της.

Πιο συγκεκριμένα, η καινοτομία συμβάλλει στην αύξηση της γενικότερης παραγωγικότητας μιας εταιρείας και στην οικονομική της ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Ενώ, παράλληλα, εξοικονομούνται χρόνος, πόροι και εξόδα υλοποίησηση των διαδικασιών της.

Η επιχειρηματική καινοτομία αποτελεί επένδυση στην αύξηση της εταιρικής αποδοτικότητας και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των αναγκών τους. Και, ταυτόχρονα, εξασφαλίζει στην επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές.

Οι τύποι της επιχειρηματικής καινοτομίας

Οι κύριες κατηγορίες καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα είναι οι εξής 4:

1. Καινοτομία προϊόντων

Το συγκεκριμένο είδος καινοτομίας αφορά την παραγωγή νέων παροχών, είτε είναι ένα νέο προϊόν είτε μια βελτιωμένη έκδοση κάποιου υπάρχοντος. Ο γενικός κανόνας αυτού του είδους της καινοτομίας είναι η ανάπτυξη λύσεων. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη ενός μοναδικού προϊόντος ή πρότασης, που να διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες παροχές της αγοράς και καλύπτει κάποιο κενό.

2. Καινοτομία διαδικασιών

Αυτος ο τύπος καινοτομίας αφορά τη βελτίωση ή τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών παραγωγής μιας εταιρείας. Σκοπός είναι η μείωση των εξόδων παραγωγής τους και η ποιοτικότερη παραγωγή αποτελεσμάτων. Η καινοτομία διαδιακασιών επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νέων τεχνικών, εξοπλισμού ή λογισμικού.

3. Marketing καινοτομία

Η καινομία στο marketing βασίζεται στην ανάπτυξη ή απλά στην εφαρμογή μεθόδων, είτε καινούριων παροχών είτε παροχών που ήδη υπάρχουν. Αποτελεί στρατηγική προώθησης που προσανατολίζεται στους καταναλωτές και στις αγορές. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στον εντοπισμό των καταναλωτικών τάσεων και αναγκών, με σκοπό την κάλυψη τους. Με αποτέλεσμα, να διασφαλίζει την ορατότητα της εταιρείας στην αγορά. Καθώς, επίσης, να εξετάζει την επέκταση της σε άλλες αγορές στρατηγικής σημασίας, μεταξύ άλλων.

4. Καινοτομίας διαχείρισης

Η συγκεκριμένη καινοτομία σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων για τη βέλτιστη και ποιοτικότερη διεξαγωγή των οργανωτικών διαδικασιών. Πρόκειται για την υιοθέτηση ενός διαχειριστικού μοντέλου που σχετίζεται με το χώρο εργασίας, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις εσωτερικές πρακτικές, και την εξωστρέφεια.

Πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας

Η έκταση του αποτυπώματος της καινοτομίας είναι μεγαλύτερη, φτάνοντας ως επιρροή σε βιομηχανίες, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην επίτευξη της βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη γενικότερα.

Συνεπώς, η προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις είναι σημαντική. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρείες υποστήριξης, συνεργασίας και χρηματοδότησης μέσα στο οικοσύστημα του Πάρκου Καινοτομίας JOIST.