Ψηφιακή Εργασία: Τι Είναι και Ποιες Τεχνολογίες την Υποστηρίζουν; vbouronikos 15 Ιουλίου, 2022

Ψηφιακή Εργασία: Τι Είναι και Ποιες Τεχνολογίες την Υποστηρίζουν;

Λέξεις όπως «ψηφιακό» και «ψηφιοποίηση» έχουν κατακλύσει το δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια απ’ την έναρξη της πανδημίας.

Ο λόγος είναι ένας. Η ψηφιοποίηση έχει πολλές απ’ τις απαντήσεις στις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία σε οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά, η ψηφιακή εργασία ή τηλεργασία όπως ονομάστηκε, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το συνδυασμό μιας σειράς ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.

Στη περίπτωση της απουσίας των τεχνολογιών αυτών, οι επιπτώσεις της πανδημίας στη παγκόσμια οικονομία θα ήταν σοβαρότερες, αφού η λειτουργία των επιχειρήσεων θα ήταν πρακτικά αδύνατη με την απουσία εργαζομένων για λόγους δημόσιας υγείας.

Στο άρθρο αυτό θα μάθετε τι είναι η ψηφιακή εργασία αλλά και ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες που την υποστηρίζουν.

Τι είναι η ψηφιακή εργασία;

Ως ψηφιακή εργασία ορίζεται η εργασία, είτε αμειβόμενη είτε όχι, που επιτελείται με το συνδυασμό ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, ή που παράγει περιεχόμενο για ψηφιακά μέσα.

Στη περίπτωση αυτή θα ασχοληθούμε μόνο με το πρώτο σκέλος, δηλαδή την εργασία που γίνεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μέσων. Είτε αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση κάποιου έργου, όπως πχ την επεξεργασία ήχου και εικόνας, είτε η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να αυξήσει την παραγωγικότητα, ή να καταστεί κάποια εργασία εφικτή ή και ευκολότερη.

Το δεύτερο είναι αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό έως και σήμερα.

Κάποιος εργαζόμενος επιτελεί τη ψηφιακή του εργασία μπροστά στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Η ψηφιακή εργασία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Μπροστά στον κίνδυνο της αναστολής λειτουργίας, και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν, οι περισσότερες επιχειρήσεις προχώρησαν στο ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation) τους.

Η νέα τάση ψηφιοποίησης που δημιουργήθηκε ήταν και αυτή που δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνει η ψηφιακή εργασία πραγματικότητα.

Οι νέες δυνατότητες που έφεραν στο προσκήνιο η ψηφιακή τεχνολογία, όπως το να εργάζεσαι από το σπίτι, δημιούργησαν μια πρωτόγνωρη κατάσταση τόσο για τους εργαζομένους όσο για τις ίδιες τις εταιρίας.

Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Όροι όπως ψηφιοποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ταυτόσημοι και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να δηλώσουν το ίδιο πράγμα. Και οι δύο όροι αναφέρονται στην υιοθέτηση περισσότερης ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων εντός του ιδιωτικού (τις επιχειρήσεις) και του δημόσιου τομέα.

Βασικός στόχος της ψηφιοποίησης είναι η αυτοματοποίηση διαδικασιών αλλά και η δημιουργία ενός νέου πλαισίου λειτουργίας με την βοήθεια της τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες καταφέρνουν να δημιουργήσουν περισσότερη αξία για τους πελάτες τους και να γίνουν ανταγωνιστικότερες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περισσότερο τη σημασία της ψηφιακής επανάστασης. Όπως μια επανάσταση φέρνει ριζικές κοινωνικές αλλαγές, έτσι και η ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί τη γέφυρα της μετάβασης στο ψηφιακό μέλλον.Όμως, αφού μιλάμε για επανάσταση, η αξιολόγηση της ψηφιοποίησης δεν θα πρέπει να γίνεται με ποσοτικά, αλλά με ποιοτικά κριτήρια. Βάσει αυτού, δεν έχει τόσο σημασία η περισσότερη τεχνολογία, αλλά περισσότερο η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων εκεί που δεν υπήρχαν πριν. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι που επιχειρήσεις βλέπουν και τα περισσότερα οφέλη.

Παίρνοντας το παράδειγμα της ψηφιακής εργασίας, και συγκεκριμένα τη περίπτωση της τηλεργασίας, βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Αρχικά, οι περισσότερες εταιρίες δεν είχαν καμία πρόβλεψη για απομακρυσμένη εργασία. Συνεπώς δεν είχαν και τις κατάλληλες υποδομές και λύσεις για να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο.

Με την τηλεργασία να είναι υποχρεωτική λόγω των lockdowns, πολλές επιχειρήσεις επιτάχυναν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό με υιοθετώντας τεχνολογίες που επέτρεψαν τη ψηφιακή εργασία.

Οι βασικές τεχνολογίες πίσω από την ψηφιακή εργασία

Η μετάβαση της εργασίας από το φυσικό στο ψηφιακό πεδίο απαιτεί μια σειρά τεχνολογιών που όχι μόνο κάνουν τη ψηφιακή εργασία εφικτή, αλλά και πιο αποδοτική. Ας δούμε κάποιες απ’ τις σημαντικότερες τεχνολογίες που έφερε ο ψηφιακός μετασχηματισμός:

Η συνδεσιμότητα  

Η ψηφιακή εργασία, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στη τηλεργασία, απαιτεί πρωτίστως την σύνδεση στο ίντερνετ. Χωρίς αυτή είναι πρακτικά αδύνατη η εργασία από το σπίτι καθώς και η χρήση των περισσότερων ψηφιακών εργαλείων.

Τα νέα μοντέλα εργασίας που κυριάρχησαν απ’ την πανδημία και μετά, όπως η υβριδική και η απομακρυσμένη εργασία, θα ήταν αδύνατα χωρίς την ύπαρξη του διαδικτύου. Αν και το 85% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, υπήρξαν πολλά προβλήματα κυρίως στην αρχή της πανδημίας.

Με την εκπαίδευση των παιδιών αλλά και την εργασία των γονιών να γίνεται πλέον απ’ το σπίτι, υπήρξε τεράστιο θέμα με την ταχύτητα του διαδικτύου λόγω των αυξημένων αναγκών. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις κατέστη υποχρεωτική η αναβάθμιση των οικιακών συνδέσεων για την απρόσκοπτη συνέχιση της ψηφιακής εργασίας.

Οι αυξημένες ανάγκες που υπήρξαν ανέδειξαν τη σημασία της ποιοτικής αναβάθμισης της συνδεσιμότητας στη χώρα με τη διεύρυνση των οπτικών ινών και των 4G και 5G δικτύων.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας

Οι πλατφόρμες συνεργασίας επιτρέπουν τη καλύτερη συνεργασία απομακρυσμένων ομάδων, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιο κοινό έργο με εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες.

Επιτρέπουν την ανταλλαγή και διαχείριση εγγράφων και την παρακολούθηση της πορείας των διάφορων εργασιών, βοηθώντας έτσι στην καλύτερη επίτευξη των στόχων και την επιτυχή ολοκλήρωση έργων.

Οι πλατφόρμες συνεργασίας, ειδικά σε ένα καθεστώς τηλεργασίας, είναι το καλύτερο ψηφιακό εργαλείο που υπάρχει για την αντικατάσταση της δια ζώσης συνεργασίας.

Τηλεδιασκέψεις και συνομιλίες διαδικτύου

Η ψηφιακή εργασία από το σπίτι δεν πρέπει να είναι αποκομμένη απ’ την ομάδα και να καταντήσει ατομική υπόθεση. Έτσι μπορεί να μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κίνητρα των εργαζομένων με κίνδυνο να μειώσει την αποδοτικότητα τους.

Η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων και  συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικών πλατφορμών, όπως το Zoom και το Microsoft Teams, αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία μέσα στη καραντίνα. Επέτρεψαν τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που απαιτούσαν ανθρώπινη επαφή και κρίθηκαν επικίνδυνες, όπως συναντήσεις με προμηθευτές.

Επίσης, βοήθησαν να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων σε μια ομάδα, αλλά και να γίνει ευκολότερη η μετάβαση, ιδιαίτερα των νέων υπαλλήλων, σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, αν και από το σπίτι.

Ένα λάπτοπ με μια εμφανή τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια της ψηφιακής εργασίας.

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

Για την υποστήριξη της ψηφιακής εργασίας σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη και η μεταφορά υπηρεσιών στο λεγόμενο «νέφος» ή «cloud» όπως συνηθίζεται να το αποκαλούν.

Η μεταφορά των υπηρεσιών στο νέφος αυξάνει τη προσβασιμότητα σε εταιρικά αρχεία ενώ, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αυξήσει και την ασφάλεια.

Ως τεχνολογία νέφους εννοούμε είτε την αγορά επιπλέον υπολογιστικής δύναμης με την τοποθέτηση ενός server στο cloud, είτε την αγορά κάποιου SaaS λογισμικού με συνδρομή.

Στη πρώτη περίπτωση, την ευθύνη συντήρησης και διαχείρισης την έχει η ίδια η εταιρία, ενώ στη δεύτερη, η παραπάνω ευθύνη περνάει σε τρίτους και εμπεριέχεται μέσα στη παρεχόμενη υπηρεσία.

Είναι εύλογο σε αυτή τη περίπτωση να τίθενται πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών και ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Όμως υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι πάροχοι υπηρεσιών cloud που έχουν επενδύσει ιδιαίτερα στην ασφάλεια των δεδομένων.

Επίλογος

Η ψηφιακή εργασία ήταν αναγκαία συνθήκη που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας για την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη προχωρήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αντιμετώπισαν τις λιγότερες δυσκολίες για να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, συγκριτικά με τις επιχείρησης που λέξεις όπως αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση δεν ήταν στο καθημερινό τους λεξιλόγιο. Μέχρι να ανακαλύψουν τις τεχνολογίες που χρειάζονται και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές για την ψηφιακή εργασία έχασαν πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Χαρακτηριστικά, οι βασικές τεχνολογίες που η ψηφιακή εργασία απαίτησε για να γίνει εφικτή ήταν:

  • Η συνδεσιμότητα
  • Οι Διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας
  • Τηλεδιασκέψεις και συνομιλίες διαδικτύου
  • Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

Αυτές δεν είναι παρά ένα μικρό δείγμα επί του συνόλου των τεχνολογιών που απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φυσικά, ανάλογα το κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρίας, υπάρχουν και αντίστοιχες τεχνολογίες ή λογισμικά που μπορούν να κάνουν τις εργασίες των εταιριών ευκολότερες, όπως μέσω της αυτοματοποίησης, ή μέσω του διαδικτύου και σε απομακρυσμένο περιβάλλον.

Με την τηλεργασία ή και τα υβριδικά μοντέλα εργασίας να ισχύουν ακόμη, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν όπου αυτοί το επιθυμούν. Παρόλο που το σπίτι είναι μια ιδανική επιλογή για πολλούς, αφού κάποιος μπορεί να αποφύγει τη μετακίνηση από το σπίτι στη δουλειά, δεν είναι για όλους. Μια ιδανική λύση γι’ αυτούς που είναι ακόμη σε καθεστώς τηλεργασίας και προτιμούν να δουλεύουν εκτός σπιτιού, είναι ένα coworking space όπως το Πάρκο Καινοτομίας JOISΤ.

Κάθε επαγγελματίας μπορεί να βρει τον ιδανικό χώρο για τις ανάγκες του/της, είτε κοινόχρηστο είτε ιδιωτικό, τον επαγγελματικό εξοπλισμό που χρειάζεται, πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ, και δυνατότητα εκτύπωσης.

Αν τα παραπάνω σας φαίνονται ιδανικά, γίνετε τώρα μέλη στη κοινότητα JOIST.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@joistpark.eu.